Profil Staf FPP

NAHIDAH MUSTAFA

PENSYARAH UNIVERSITI KUP

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

Law