Profil Staf FPP

MD HABIBUR RAHMAN, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

islamic finance, Shariah Islamic Finance