Profil Staf FPP

AHMAD SHUKRI YAZID, PhD

PROFESOR

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

Jawatan Pentadbiran di FPP

Pengarah

Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan, Pelaburan & Jaringan Industri

Kepakaran | Pengkhususan

insurance, risk management