Profil Staf FPP

AHMAD RIZAL RAZALI

PENSYARAH UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Cuti Belajar

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

kemaskini