program ijazah di FESP

Sehingga kini, FESP menawarkan 4 Program Ijazah Sarjana Muda (Dengan Kepujian):

  1. Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam)
  2. Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Risiko dan Takaful)
  3. Perakaunan
  4. Pengurusan Kekayaan Islam (Program Baharu)

 

Untuk membolehkan pelajar bergraduat dalam bidang Ijazah yang diambil dalam tempoh 3-4 Tahun, terdapat 3 komponen yang perlu diambilkira:

  1. Kursus Keperluan Universiti
  2. Kursus Keperluan Teras Program / Fakulti
  3. Kursus Keperluan Teras Pengkhususan