program diploma di FESP

Sebanyak 7 Program Diploma telah ditawarkan meliputi:

  1. Diploma Kewangan
  2. Diploma Pemasaran
  3. Diploma Perakaunan
  4. Diploma Pengajian Bank
  5. Diploma Pengajian Insurans
  6. Diploma Pengurusan Sumber Manusia
  7. Diploma Perdagangan Antarabangsa

 

Untuk membolehkan pelajar bergraduat dalam bidang Diploma yang diambil dalam tempoh 2 Tahun, terdapat 3 komponen yang perlu diambilkira:

  1. Kursus Keperluan Universiti
  2. Kursus Keperluan Teras Program / Fakulti
  3. Kursus Keperluan Teras Pengkhususan