Graduan (2009-2016)

Ijazah Sarjana Muda (Kepujian)

0
Kewangan Islam
0
Pengurusan Risiko & Takaful
0
Perakaunan

Diploma

0
Kewangan
0
Pemasaran
0
Pengajian Bank
0
Pengajian Insurans
0
Pengurusan Sumber Manusia
0
Perdagangan Antarabangsa
0
Perakaunan

STATISTIK MAHASISWA BERGRADUAT

Jumlah Mahasiswa Bergraduat (Ijazah) 1135 orang
Ijazah 29%
Jumlah Mahasiswa Bergraduat (Diploma) 2813 orang
Diploma 71%